Одржување на компјутерски системи и IT опрема во компании

Инсомниа ИТ Сервис нуди тековно одржување на компјутерските системи, мрежи и останата ИТ опрема за мали, средни и големи компании. 
 - Изготвуваме комплетни технички решенија и дизајн на ИТ инфраструткурата.
 - Набавуваме, испорачуваме, вградуваме, поврзуваме и конфигурираме компјутерски системи и ИТ опрема.
 - Нудиме решенија за превентивна заштита на податоци. 
 - Нудиме решенија за подобрувања на перформансите и можностите на ИТ инфраструктурата.
 - Интервенираме на терен.

За квалитетно корисничко искуство овој сајт користи колалчиња ("cookies"). Читај повеќе