Сервис и одржување

Во рамките на нашиот сервис нудиме технички решенија за изборот на хардвер, комерцијален софтвер и мрежна опрема за Вашата компанија,канцеларија или дом. 

Составуваме компјутери и компјутерски системи кои можеме да ги вградиме, поврземе и конфигурираме по Ваша желба.

Инсталираме и конфигурираме опреативни системи и други комерцијални софтвери на сервери, работни станици, декстоп и други компјутери.

Дијагностицираме дефекти и технички недостатоци на компјутери, компјутерска и мрежна опрема и предлагаме решенија за нивно отстранување и надминување.

Сервисираме и поправаме десктоп, лаптоп и сервер компјутери, mining ригови и опрема и нивни компоненти.

Предлагаме и правиме надградба на десктоп, лаптоп и сервер компјутери.

Вршиме тековно/превентивно одржување на компјутери и компјутерски системи во компании и канцеларии.

Вршиме сервисни услуги на терен.

Сервисирање и одржување на десктоп, лаптоп и сервер компјутери и нивни компоненти

Одржување на компјутерски системи и IT опрема во компании

Дизајнирање, инсталација и конфигурирање на кoмпјутерски мрежи и мрежна опрема

Сервис и одржување на mining ригови и mining опрема

За квалитетно корисничко искуство овој сајт користи колалчиња ("cookies"). Читај повеќе