Koмпјутерски мрежи и мрежна опрема

Нудиме комплетно решение за мрежното поврзување и изборот на мрежна опрема за Вашата компанија, канцеларија или дом во согласност со Вашите потреби.
Испорачуваме, вградуваме, поврзуваме и конфигурираме мрежна опрема во согласност со техничкото решение или проект.
Вршиме тековно одржување и надградба на активна и пасивна мрежна опрема.
Нудиме консултација за идејна изведба на мрежна инфраструктура.

За квалитетно корисничко искуство овој сајт користи колалчиња ("cookies"). Читај повеќе